Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN.

Mọi thông tin quý khách hàng cung cấp trên website của Nội Thất Tín Phát đều được mã hóa và bảo mật tuyệt đối.

Đồng thời những thông tin của các cá nhân, tổ chức, công ty đã đặt hàng và lặp đặt được ký kết trên văn bản hợp đồng cũng được bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi cam kết không sử dụng và cung cấp thông tin khách hàng cho đơn vị bên thứ 3. Nhằm mục đích trào bán các sản phẩm làm phiền hà đến khách hàng.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng, để hoàn thiện văn bản hợp đồng.

Một lần nữa, Nội thất Tín Phát cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên công ty chúng tôi.